Waarom het slim is om (meer) te investeren in je EAM data

Door gebruik te maken van een Enterprise Asset Management oplossing kun je niet alleen je assetmanagement optimaliseren en professionaliseren maar komt er ook een enorme hoeveelheid data beschikbaar. Door het ontsluiten van deze data en informatie kun je op verschillende niveaus KPI’s meten en processen bijsturen waardoor je betere targets kunt zetten én behalen. Bij veel bedrijven wordt eigen beschikbare data nog maar minimaal of helemaal niet gebruikt waardoor kansen en mogelijkheden onbenut blijven. Dit is enorm zonde natuurlijk. In dit artikel vertellen we je meer over waarom en hoe je je eigen data kunt inzetten.

Meer inzicht
Via je data kun je meer inzicht krijgen in de prestaties van je assets. Op basis van gemeten waarden, kun je vanuit verschillende dimensies naar het presteren van je Assets kijken. Door data van EAM te combineren met data vanuit andere systemen helpt dit je om op alle niveaus beter gefundeerde beslissingen te nemen. Dit inzicht helpt je om op strategisch niveau betere beslissingen te maken en een gefundeerde boodschap te communiceren naar stakeholders en de buitenwereld.

Datagedreven beslissingen
De uitspraak ‘meten is weten’ is al zo oud als Methusalem. Het bijhouden van onderhoud statistieken is essentieel om het niveau van maintenance in je organisatie te optimaliseren. Door de data in je Enterprise Asset Management oplossing te analyseren ontstaat er een duidelijk beeld van hoe je assets presteren en hoe je Asset Management processen kunt optimaliseren om meer waarde uit je Assets te halen.

Kosten besparen
Ongeplande downtime is iets wat je ten alle tijde wil voorkomen vanwege de mogelijk grote financiële gevolgen die ermee zijn verbonden. De noodzaak van een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid is voor de hand liggend. Je wil namelijk de kosten voor onderhoud zo goed mogelijk onder controle houden. Door je data goed in te zetten en de juiste statistieken inzichtelijk te maken, kun je zien op welke vlakken je kosten kunt besparen en onnodige asset downtime kunt voorkomen. Een aantal voorbeelden van veelgebruikte statistieken die je inzichtelijk kunt maken zijn;

  • Onderhoudskosten per productie eenheid
  • Preventief onderhoud versus reactief onderhoud
  • Workload van preventief onderhoud
  • Backlog in werkorders in manuren, dagen of weken
  • Naleving planning

Dashboards
Een effectieve en overzichtelijke vorm van informatie uitbeelden is het inzetten van dashboards. Via overzichtelijke grafische gebruikersinterfaces heb je vaak in één oogopslag inzicht in belangrijke prestatie-indicatoren die relevant zijn voor een bepaald doel of bedrijfsproces. Je kunt je data uit Infor EAM weergeven op alle niveaus: Strategisch, tactisch en operationeel niveau. Met behulp van je Dashboard kun je data omzetten naar informatie, waardoor je op verschillende niveaus beter je processen kunt sturen en beter geïnformeerd besluiten kunt nemen.

AI en machine learning
Hoewel artificial intelligence en machine learning in het EAM werkveld nog een beetje toekomstmuziek is, merk je aan alles dat we wel aan de vooravond staan van grote stappen. Waar je de informatie nu inzet om zelf beslissingen te maken, zal dit in de toekomst meer uitgevoerd worden op basis van artificial intelligence. Aan de hand van je data kan het systeem nog beter inschatten wanneer er onderhoud gepleegd moet worden om groter onderhoud of storingen te voorkomen.

Datalake
De technologie waarmee al die data in Infor EAM gegenereerde data ter beschikking wordt gestelt heet ‘Datalake’. Met een uitgebreide kennis over Infor EAM en Datalake is Spectades dé partner die je helpt om je data te organiseren, data te vertalen naar informatie en dasboards voor je inricht. Welke dienstverlening we precies kunnen leveren, lees je in onze whitepaper Infor EAM Datalake. Deze is op de volgende pagina te downloaden – https://www.spectades.com/datalake/

Scroll naar top