Spectades Planning & Scheduling Suite

Tot 10 % kostenbesparing door efficiënt plannen

Van chaos en ad hoc beslissing naar planmatig, inzichtelijk en schematisch plannen dachten we bij Spectades. Spectades Planning & Scheduling Suite helpt om kostbaar personeel efficiënt via werkorders gekoppeld aan personeel in te zetten op het onderhoud van je bedrijfsmiddelen zoals machines, installaties enz.. Door gebruik van de suite reduceer je kosten door de optimale bezetting van mensen. Want planmatig weten wat je doet met arbeid die zich aandient gekoppeld aan de inzet van de juiste mensen, kan door tijdsbesparing leiden tot wel 10 % kostenbesparing.

Meer informatie?

Geïntegreerde oplossing

Spectades Planning & Scheduling Suite is een oplossing binnen HxGN EAM. De planning wordt gemaakt op basis van een werkorder die in het systeem wordt ingevoerd waarbij het wat, waar en wanneer wordt vastgelegd. Een belangrijk kenmerk bij het vastleggen van een aanvraag is dat het systeem zeer snel inzichtelijk maakt welke mensen, met specifieke benodigde kwaliteiten, beschikbaar zijn voor de uitvoer van die werkorder. Dit omdat er geen aparte database aangemaakt hoeft te worden, want uw personeel en beschikbaarheid wordt uit HxGN EAM overgenomen naar de suite. De beschikbaarheid is standaard ingesteld op acht uur per dag voor werkdagen (maandag t/m vrijdag) of voor een 24/7 continurooster. Dit is meestal afdoende. Wanneer u echter eigen werkroosters hebt gedefinieerd zullen deze in een volgende update ook kunnen worden gebruikt. —-

Vul mailadres in en ontvang de whitepaper

Met Spectades Planning & Scheduling Suite professionaliseer en standaardiseer je je werk- en personeelsplanning. De oplossing helpt je om beter overzicht te krijgen in de werkzaamheden en inzet van het juiste personeel. Het maakt je planning overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. Het plant makkelijker en omdat het sneller gaat leidt dit tot tijdsbesparing die kan vervolgens kan oplopen tot kostenbesparing van wel 10%.  Wil je weten hoe je dit realiseert? Download dan de whitepaper.

Geïntegreerd in HxGN EAM

De Planning & Scheduling Suite is geïntegreerd in HxGN EAM, u hoeft dus geen aparte applicatie op te starten. Ook wordt er gebruik gemaakt van een directe koppeling met uw omgeving voor het lezen en schrijven van data, wat de noodzaak van een tussenliggende database en bijbehorende synchronisatie elimineert.

Alliance Partner

Meer informatie?

Scroll naar top